Styrelsemöten äger rum på Kansliet på Magasinsgatan 3 (Föreningarnas Hus)

2024    
24-jan 16.00 Inför årsmötet, påskrift handlingar
14-feb 20.00 Konstituerande
28-feb 16.00 Inför distriksstämma, medlembladet
10-apr 16.00 Diagnosombud och plan medlemsmöten
22-maj 16.00 Sommaraktiviteter / Höstens bad
28-aug 16.00 Besök från distriktet
25-sep 16.00 Planering seniormässan, Knislinge 5/10, RU-dagen 12/10
30-okt 16.00 Planering Julfest
04-dec 16.00 Årsmötesplanl.
     
 2025    
29-jan 16.00 Inför årsmötet, påskrift handlingar
19-feb 20.00 Konstituerande