DIAGNOSOMBUDEN

2023reumatradet

Diagnosansvarig:

Monica Brandt
073 – 086 80 60
monicabrandt8@gmail.com.

Artrit:

Yvonne Rosander
070 – 872 01 45
yvonnerosander@hotmail.com

Artros/Spondylos:

Monica Brandt
073 – 086 80 60
monicabrandt8@gmail.com

System-Sjukdomar:

Camilla Gustavsson
070 – 743 23 53
camilla.gustavsson@utb.kristianstad.se

Fibromyalgi/Mjukdel

Siv Nackmar
070 – 567 44 51
siv@riskab.se

AS/Bechterew:

Monica Brandt
073 – 086 80 60
monicabrandt8@gmail.com

Ombud Kommunala rådet för funktionsnedsatta i KRISTIANSTAD

Monica Brandt
073 – 086 80 60
monicabrandt8@gmail.com

Ombud Kommunala Handikapprådet i
ÖSTRA GÖINGE

Marie-Louise Fredin
070 – 640 23 90
marielouise.fredin@gmail.com

Ombud Kommunala rådet för funktionshindersfrågor i BROMÖLLA

Vakant

Informatör Artros skolor:

Monica Brandt
073 – 086 80 60
monicabrandt8@gmail.com.

Våra samarbetspartners