Medlemsmöte. Onsdag 11 september kl. 18. 00.

Git Persson underhåller
Tredje dragningen medlemslotteriet. Samt försäljning av vanligt lotteri

Fika: Kostnad 50 kr.
Anmälan senast 7 september till Eva Hilm. 0708-24 99 34.
Du kan också mejla till vårt kansli: kristianstad@reumatiker.se.